Nereus Consulting - de voordelen van beveiliging
Nereus


De Griekse godheid Nereus was een wijze, mild gestemde grijsaard die de gave der voorspelling bezat en zich in allerlei gedaanten kon veranderen. Volgens Horatius voorspelde Nereus de Trojaanse Oorlog en bezat hij het vermogen een onbeperkte reeks transformaties te ondergaan. Zoals bekend verloren de Trojanen de oorlog van de Grieken door de list met het Paard van Troje.

Hiermee is het verband met informatiebeveiliging snel gelegd. Nereus Consulting ziet het als een uitdaging de voorspellende gave in allerlei gedaanten verder vorm te geven!